პროდუქცია

წითელი მშრალი
საფერავი ქვევრი
წითელი მშრალი
ქარვისფერი მშრალი
მწვანე ქვევრი
ქარვისფერი მშრალი
თეთრი მშრალი
ხიხვი ქვევრი
თეთრი მშრალი
თეთრი მშრალი
ქისი ქვევრი
თეთრი მშრალი
წითელი მშრალი
კაბერნე-საფერავი ქვევრი
წითელი მშრალი
ქარვისფერი მშრალი
რქაწითელი ქვევრი
ქარვისფერი მშრალი