პროდუქცია

სპირტიანი სასმელები
ჭაჭა თაფლით
სპირტიანი სასმელები
სპირტიანი სასმელები
ჭაჭა ლიმონით
სპირტიანი სასმელები
სპირტიანი სასმელები
ჭაჭა ტარხუნით
სპირტიანი სასმელები
სპირტიანი სასმელები
ბრენდი
სპირტიანი სასმელები
სპირტიანი სასმელები
ჭაჭა
სპირტიანი სასმელები
სპირტიანი სასმელები
ჭაჭა დავარგებული
სპირტიანი სასმელები